Technológia

Suchý ľad ponúka široké spektrum použitia.

Inovatívna ekologická metóda tryskania suchým ľadom nemá takmer žiadne obmedzenia, čo sa týka čistených materiálov, či povrchov. Je neabrazívna, netoxická a nevodivá, nevyužíva chemikálie a nevytvára sekundárny odpad, ako napríklad metóda pieskovania.

Využitie má takmer vo všetkých oblastiach priemyslu, kde naviac urýchľuje proces čistenia, nakoľko umožňuje čistenie aj počas prevádzky a bez nutnosti demontáže zariadení a potreby chladenia.

Neustály dôraz na ekológiu, znižovanie nákladov a zvyšovanie kvality vo výrobných procesoch predurčuje našu technológiu budúcnosti.

Technológia

Suchý ľad ponúka široké spektrum použitia.

Inovatívna ekologická metóda tryskania suchým ľadom nemá takmer žiadne obmedzenia, čo sa týka čistených materiálov, či povrchov. Je neabrazívna, netoxická a nevodivá, nevyužíva chemikálie a nevytvára sekundárny odpad, ako napríklad metóda pieskovania.

Využitie má takmer vo všetkých oblastiach priemyslu, kde naviac urýchľuje proces čistenia, nakoľko umožňuje čistenie aj počas prevádzky a bez nutnosti demontáže zariadení a potreby chladenia.

Neustály dôraz na ekológiu, znižovanie nákladov a zvyšovanie kvality vo výrobných procesoch predurčuje našu technológiu budúcnosti.

PRINCÍP

Ako to funguje?

Tryskanie suchým ľadom využíva 3 základné faktory:

1.Kinetická energia
Pelety suchého ľadu sú unášané veľkou rýchlosťou pomocou stlačeného vzduchu (kompresora) na znečistený povrch. Ich rýchlosť môže presahovať až rýchlosť zvuku.

2.Termický šok
Pelety suchého ľadu majú teplotu -78,5 °C a tým nečistoty krehnú a uvoľňujú sa z čistených povrchov.

3.Sublimácia
Pelety suchého ľadu pri kontakte s povrchom sublimujú, teda menia svoje skupenstvo z pevného na plynné. Pri sublimácii znásobujú svoj objem až 700-krát,pričom dochádza k drobnej explózii, ktorá odstraňuje nečistoty.

Čistenie suchým ľadom

Čistenie – tryskanie suchým ľadom je moderná ekologická, neabrazívna metóda priemyselného čistenia.

Proces čistenia využíva tri základné faktory: kinetickú energiu, termálny šok a sublimáciu. Na konci procesu zostáva len odstránená nečistota a žiadny ďalší sekundárny odpad, ako tomu býva napri. pri pieskovaní.  Tým je metóda čistenia – suchým ľadom efektívna, šetrná k čisteným materiálom a zároveň ohľaduplná k životnému prostrediu. Pomocou suchého ľadu ekologicky a šetrne odstránite nánosy usadenín a nečistôt či povrchovú hrdzu bez nutnej demontáže čistených zariadení, čím šetríte čas, aj značné peňažné náklady.

Je známe, že suchý ľad inhibuje rast baktérií, proces čistenia suchým ľadom zastavuje rast plesní, spór a znižuje kontamináciu inými biologickými látkami. Okrem toho je netoxický, bez zápachu a vhodný na všetky povrchy – od kovu, dreva, betónu až po jemnú drevenú štruktúru či sklo a textil.

Nájdeme vhodné riešenie pre vašu spoločnosť:

Kontakt