Detailex > Výhody

Dokonalé čistenie

Tryskanie suchým ľadom je rýchly, efektívny, šetrný a suchý proces čistenia, ktorý zachováva funkčnosť, kvalitu a predlžuje životnosť povrchov.

Alternatívne metódy čistenia môžu zahŕňať časovo náročnú demontáž a montáž zariadenia, môžu byť neúčinné, nákladné, zdĺhavé a môžu byť škodlivé aj pre životné prostredie.

Tryskanie suchým ľadom eliminuje sekundárny odpad a následné prestoje tradičného čistenia.  Znížením prestojov vo výrobe maximalizujete efektivitu a využitie Vášho zariadenia, stroja, výrobnej linky atď. Odstránením nečistôt, ktoré sa hromadia na výrobnom zariadení zabezpečíte, že konečné produkty sú bez chýb.

Pri tryskaní suchým ľadom vieme čistiť zariadenie v prevádzke, tým skracuje čas spojený s vychladnutím, demontážou, premiestnením, následnou montážou a elimináciou sekundárneho odpadu.

Toto sú výhody, ktoré vedia skrátiť proces čistenia z niekoľko dní na hodiny, a tak suchým ľadom možno preventívnu údržbu vykonávať aj častejšie bez ovplyvnenia výroby.

Rýchlejšie čistenie

Rýchlejšie čistenie

Pri tryskaní suchým ľadom vieme čistiť zariadenie v prevádzke, tým skracuje čas spojený s vychladnutím, demontážou, premiestnením, následnou montážou a elimináciou sekundárneho odpadu.

Toto sú výhody, ktoré vedia skrátiť proces čistenia z niekoľko dní na hodiny, a tak suchým ľadom možno preventívnu údržbu vykonávať aj častejšie bez ovplyvnenia výroby.

Čistenie stiesnených priestorov

Tryskanie suchým ľadom je schopné preniknúť do malých, zložitých a neprístupných plôch, čo umožňuje lepšie a dôkladnejšie vyčistenie.

Pelety suchého ľadu sublimujú, čiže menia svoje skupenstvo z pevného na plynné a tak zostávajú po procese iba odstránené zvyšky nečistôt, ktoré sa ľahko povysávajú alebo pozametajú.

Čistenie na mieste

Čistenie na mieste

Pelety suchého ľadu sublimujú, čiže menia svoje skupenstvo z pevného na plynné a tak zostávajú po procese iba odstránené zvyšky nečistôt, ktoré sa ľahko povysávajú alebo pozametajú.

Neabrazívne čistenie

Suchý ľad je veľmi mäkké médium a dokáže vyčistiť väčšinu povrchov, a to bez ich poškodenia. Suchý ľad dokáže vyčistiť aj citlivé povrchy, ako sú elektronické zariadenia, dosky plošných spojov, plastové formy, mäkké drevo atď.

Pri tryskaní vieme kontrolovať agresiu suchého ľadu zmenou veľkosti peliet a rýchlosti suchého ľadu. Menšie častice v kombinácii s nižším zrýchlením sa rovná jemnejšiemu čisteniu.

Iné metódy ako je pieskovanie a chemické čistenie, môžu byť škodlivé pre nás ale aj okolie a zamestnancov vašej spoločnosti. Čistenie suchým ľadom je netoxické.

Zvýšená bezpečnosť a zdravie ľudí

Zvýšená bezpečnosť a zdravie ľudí

Iné metódy ako je pieskovanie a chemické čistenie, môžu byť škodlivé pre nás ale aj okolie a zamestnancov vašej spoločnosti. Čistenie suchým ľadom je netoxické.

Zvýšená účinnosť

Tryskanie suchým ľadom znižuje čas, prácu a zdroje potrebné na čistenie.

Manuálne čistiace procesy, ktoré si vyžadujú abrazívne nástroje alebo škodlivé chemikálie sú časovo náročné, únavné a vyžadujú si pridelenie viacerých ľudí na projekt čistenia, čim sa projekt môže niekoľko-násobne predĺžiť a predražiť.

Tryskanie suchým ľadom je povrchovo šetrný nástroj na odstraňovanie farby, mastnôt, prachu, potravinového odpadu, plesní, špiny, gumy, sadzí, vodného kameňa  a mnohých ďalších nečistôt z akéhokoľvek povrchu.

Rôzne oblasti čistenia

Rôzne oblasti čistenia

Tryskanie suchým ľadom je povrchovo šetrný nástroj na odstraňovanie farby, mastnôt, prachu, potravinového odpadu, plesní, špiny, gumy, sadzí, vodného kameňa  a mnohých ďalších nečistôt z akéhokoľvek povrchu.

Zodpovedný k životnému prostrediu

Pelety suchého ľadu sú vyrobené z recyklovaného oxidu uhličitého, takže neprispievajú k skleníkovému efektu a žiadnym novým CO 2 do zemskej atmosféry. Je netoxický, zdravotne nezávadný a je schválený na použitie v potravinárskom priemysle. Suchý ľad je bez farby, chuti a zápachu.

Či už potrebujete agresívne chemické čistenie alebo sa snažíte znížiť množstvo použitej vody a chemikálií alebo sa snažíte zlepšiť sanitáciu. Tryskanie suchým ľadom poskytuje ekologicky udržateľnú odpoveď.

Ak by čistenie suchým ľadom nahradilo konvenčné metódy čistenia pre životné prostredie by boli prínosy obrovské. Odstránením potreby chemických prostriedkov a odpadu, plytvaním pitnej vody by čistenie CO 2 znamenalo nový vek zodpovedného a ekologického čistenia. Taktiež vedia spoločnosti ušetriť peniaze za proces sušenia, likvidáciu odpadu a prípadné ekologické pokuty.

Keďže proces čistenia suchým ľadom nevytvára sekundárny odpad, eliminuje dodatočné čistenie po procese, likvidáciu sekundárnych odpadov a prípravu čistenia, ako je maskovanie jemných senzorov alebo elektronických komponentov a podobne pred čistením.

Žiadny sekundárny odpad

Žiadny sekundárny odpad

Keďže proces čistenia suchým ľadom nevytvára sekundárny odpad, eliminuje dodatočné čistenie po procese, likvidáciu sekundárnych odpadov a prípravu čistenia, ako je maskovanie jemných senzorov alebo elektronických komponentov a podobne pred čistením.

Nájdeme vhodné riešenie pre vašu spoločnosť:

Kontakt