Detailex > Services > Čistenie na mieste

Čistenie na mieste

Pelety suchého ľadu sublimujú,čiže menia svoje skupenstvo z pevného na plynné,a tak zostávajú po procese iba odstránené zvyšky nečistôt,ktoré sa ľahko povysávajú alebo pozametajú.

Nájdeme vhodné riešenie pre vašu spoločnosť:

Kontakt