Detailex > Services > Čistenie malých priestorov

Čistenie stiesnených priestorov

Tryskanie suchým ľadom je schopné preniknúť do malých, zložitých a neprístupných plôch, čo umožňuje lepšie a dôkladnejšie vyčistenie.

Nájdeme vhodné riešenie pre vašu spoločnosť:

Kontakt