Detailex > Services > Dokonalé čistenie

Dokonalé čistenie

Tryskanie suchým ľadom je rýchly, efektívny, šetrný a suchý proces čistenia, ktorý zachováva funkčnosť, kvalitu a predlžuje životnosť povrchov.

Alternatívne metódy čistenia môžu zahŕňať časovo náročnú demontáž a montáž zariadenia, môžu byť neúčinné, nákladné, zdĺhavé a môžu byť škodlivé aj pre životné prostredie.

Tryskanie suchým ľadom eliminuje sekundárny odpad a následné prestoje tradičného čistenia. Znížením prestojov vo výrobe maximalizujete efektivitu a využitie Vášho zariadenia, stroja, výrobnej linky atď.

Ostránením nečistôt, ktoré sa hromadia na výrobnom zariadení zabezpečíte,že konečné produkty sú bez chýb.

Nájdeme vhodné riešenie pre vašu spoločnosť:

Kontakt