Detailex > Services > Rýchlejšie čistenie

Rýchlejšie čistenie

Pri tryskaní suchým ľadom vieme čistiť zariadenie v prevádzke, tým skracuje

čas spojený s vychladnutím, demontážou, premiestnením, následnou montážou a elimináciou sekundárneho odpadu.

Toto sú výhody, ktoré vedia skrátiť proces čistenia z niekoľko dní na hodiny, a tak suchým ľadom možno preventívnu údržbu vykonávať aj častejšie bez ovplyvnenia výroby.

Nájdeme vhodné riešenie pre vašu spoločnosť:

Kontakt